Welkom op mijn website met publicaties!

Theo Kralt AWEPA_DSC3234De afgelopen jaren heb ik over diverse thema’s gepubliceerd. Drie thema’s springen eruit:

Kerkbeheer
Als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Utrecht heb ik regelmatig geschreven over het kerkbeheer. Onderwerpen die aan de orde komen: begrotingen, jaarrekeningen, vermogensbeheer en het in stand houden en onderhouden van gebouwen.

Begin 2009 verscheen het boek ‘Levende Monumenten’ over de geschiedenis en het hedendaags gebruik van de Utrechtse rijksmonumentale binnenstadskerken. Het is een geschenk geweest van de kerk aan de stad.

Religieus cultureel erfgoed
Een aantal publicaties handelt over het belangrijke vraagstuk van zaken op het gebied van religieus cultureel erfgoed.

Het historische landhuis Wielbergen
Het derde hoofdthema op deze website is het historische landhuis Wielbergen in Angerlo (gemeente Zevenaar). U treft enkele artikelen aan over Wielbergen,  het in 2008 verschenen boek ‘Wielbergen en de familie Brantsen’ en de recensies over dit boek.

Veel leesplezier!

Theo Kralt