Theo Kralt

Theo Kralt

ERVARING

Associate Consultant Penta-C Management Consultants in Den Haag
September 2017 – heden

Voorzitter bestuur LSE Alumni Association Netherlands (LAAN)
Juni 2014 – heden

Chief Administrative Officer (CAO) at Association AWEPA in Amsterdam
Januari 2010 – augustus 2017
The Association of Working European Parliamentarians with Africa (AWEPA) richt zich op de versterking van de parlementaire democratie in Afrika.
Dit gebeurt door middel van:
1. programma’s voor institutionele parlementaire capaciteitsontwikkeling,
2. thematische parlementaire capaciteitsontwikkeling en
3. programma’s in zogenaamde (post) conflict areas.

Het uitgangspunt van AWEPA is dat de parlementaire democratie en duurzame ontwikkeling nauw met elkaar samenhangen. AWEPA houdt kantoor in Amsterdam en Brussel, en in 10 Afrikaanse landen.

Lid van bestuur  European Partnership For Democracy (EPD) in Brussel
December 2015 – augustus 2017

Adviseur Stichting AWEPA
2010- augustus 2017

Lid van bestuur LSE Alumni Association Netherlands (LAAN)
2011 – 2014

Adviseur/portefeuillehouder rijksmonumentale binnenstadskerken CvK PGU
2011 – heden

Lid auditcommissie PKN
2008 – 2012

Penningmeester bestuur Stichting Bachkoor Holland
Januari 2010 – juni 2012

Lid Raad van Bestuur Stichting Espria
2008 – 2009 (1 jaar)

Managementfuncties Stichting Philadelphia Zorg
1992 – 2007 (15 jaar)
1997 – 2007: Vice-voorzitter Raad van Bestuur en directeur bedrijfsvoering.
1992 – 1997: Plaatsvervangend algemeen directeur, manager hoofdkantoor en servicecentrum.

Secretaris buitenland Christen Democratisch Appel (CDA)
1989 – 1991 (2 jaar): Secretaris buitenland.
1990 – 1991: Secretaris van de Eduardo Frei-Stichting voor internationale solidariteit voor het CDA.

Beleidsmedewerker Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
1986 – 1989 (3 jaar)
Beleidsmedewerker Bureau Secretaris-Generaal.
Secretaris-coördinator van het Projectbureau Europese zaken.

NEVENFUNCTIES BIJ DIVERSE ORGANISATIES
1990 – 2011 (21 jaar)

 • Lid (secretaris) 2002 – 2004 en voorzitter College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Utrecht 2005 – 2011
 • Lid Raad van Commissarissen Tramis B.V. en penningmeester Stichting Transmissie, 2005 – 2010
 • Vice-voorzitter bestuur Stichting Wilde Ganzen/IKON, 1999 – 2007
 • Secretaris European Association for People with a Mental Handicap (EAPH) thans EASPD, 1998 – 2008
 • Lid bestuur Centrum Indicatiestelling in de Zorg (CIZ) en lid Raad van Toezicht Centrum Indicatiestelling in de Zorg, 2004 – 2008
 • Lid Kamer III Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) en lid commissie Care Nederlandse Zorgautoriteit NZA), 2002 – 2008
 • Lid commissie Algemene Financiële en Economische Aangelegenheden (AFEA), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), 2002 – 2008
 • Lid commissie Planning en Bouw, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), 2005 – 2008
 • Lid Adviesraad Stichting landbouw en Zorg, 2001 – 2008
 • Voorzitter van Museum Evenbeeld, Centrum voor Beeldvorming, 2002 – 2008
 • Voorzitter bestuur Stichting tot Beheer van het Nationaal Museum Verpleging en Verzorging, 1998 – 2002
 • Voorzitter Vereniging Contactorgaan Nederlandse Christelijke Werkgevers in de Zorg (CNCWZ) thans Reliëf, 1993 – 1998
 • Lid algemeen bestuur NCW en VNO-NCW, 1994 – 2000
 • Lid algemeen bestuur CDA Kamerkring Gelderland, 1994 – 1997
 • Lid algemeen bestuur NOVIB, 1990 – 1991

OPLEIDING
London School of Economics and Political Science
1985 – 1986: Foreign and Commonwealth Office Scholar and Award. Post-graduate course ‘Politics of the World Economy’, Master of Science degree (MSc).

Universiteit Leiden
1985:   Juridische bestuurswetenschappen.
1981 – 1985: Juridische bestuurswetenschappen: economische en internationale afstudeerrichting, doctoraal. examen.
1981:  Nederlands recht en Politieke wetenschappen.
1978 – 1981: Kandidaatsexamen Nederlands recht (1980) en kandidaatsexamen Politieke wetenschappen (1981).

WEBSITES
AWEPA
LSE Alumni Association Netherlands

INTERESSES
Financiën, management, internationale betrekkingen, ontwikkelingssamenwerking, cultuur en zorg.