Theo Kralt

Theo Kralt

ERVARING

Beleidsadviseur Erfgoed en Monumenten gemeente Oirschot
2023 – heden

Bestuurssecretaris Stichting Woonbedrijf ieder1 in Deventer en Zutphen
2021 – heden

Associate Consultant Penta-C Management Consultants in Den Haag
September 2017 – heden

Penningmeester Bestuur Stichting Tuinhistorisch Genootschap Cascade te Arnhem
Februari 2022 – heden

Voorzitter Restauratie Commissie Domkerk in Utrecht
2017 – heden

Voorzitter bestuur Stichting tot Behoud van de Begraafplaats Tombe Van Nellesteijn te Leersum in Gemeente Utrechtse Heuvelrug
2019 – heden

Voorzitter bestuur Stichting schilder Jean Baptiste Discart (Modena, 1855 – Parijs, 1940) in Den Haag
2020 – heden

Commissaris van de Stichting De Roos-Gesink, te Arnhem, 2015 – heden

Vice-voorzitter bestuur LSE Alumni Association Netherlands (LAAN)
Oktober 2019 – heden

Voorzitter bestuur LSE Alumni Association Netherlands (LAAN)
Juni 2014 – oktober 2019

Chief Administrative Officer (CAO) at Association AWEPA in Amsterdam
Januari 2010 – augustus 2017

Lid van bestuur  European Partnership For Democracy (EPD) in Brussel
December 2015 – augustus 2017

Adviseur Stichting AWEPA
2010- augustus 2017

Lid van bestuur LSE Alumni Association Netherlands (LAAN)
2011 – 2014

Adviseur/portefeuillehouder rijksmonumentale binnenstadskerken CvK PGU
2004 – 2011

Lid auditcommissie PKN
2008 – 2012

Penningmeester bestuur Stichting Bachkoor Holland
Januari 2010 – juni 2012

Lid Raad van Bestuur Stichting Espria
2008 – 2009 (1 jaar)

Managementfuncties Stichting Philadelphia Zorg
1992 – 2007 (15 jaar)
1997 – 2007: Vice-voorzitter Raad van Bestuur en directeur bedrijfsvoering.
1992 – 1997: Plaatsvervangend algemeen directeur, manager hoofdkantoor en servicecentrum.

Secretaris buitenland Christen Democratisch Appel (CDA)
1989 – 1991 (2 jaar): Secretaris buitenland.
1990 – 1991: Secretaris van de Eduardo Frei-Stichting voor internationale solidariteit voor het CDA.

Beleidsmedewerker Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
1986 – 1989 (3 jaar)
Beleidsmedewerker Bureau Secretaris-Generaal.
Secretaris-coördinator van het Projectbureau Europese zaken.

NEVENFUNCTIES BIJ DIVERSE ORGANISATIES
1990 – 2020 (30 jaar)

 • Secretaris bestuur Bewonersvereniging Paul Burkhardplantsoen,  2019 – 2020
 • Lid bestuur  WIK (Willen Is Kunnen) Vereniging voor herstelzorg te Amsterdam en Noordwijk, 2019 – 2020
 • Lid (secretaris) 2002 – 2004 en voorzitter College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Utrecht 2005 – 2011
 • Lid Raad van Commissarissen Tramis B.V. en penningmeester Stichting Transmissie, 2005 – 2010
 • Vice-voorzitter bestuur Stichting Wilde Ganzen/IKON, 1999 – 2007
 • Secretaris European Association for People with a Mental Handicap (EAPH) thans EASPD, 1998 – 2008
 • Lid bestuur Centrum Indicatiestelling in de Zorg (CIZ) en lid Raad van Toezicht Centrum Indicatiestelling in de Zorg, 2004 – 2008
 • Lid Kamer III Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) en lid commissie Care Nederlandse Zorgautoriteit NZA), 2002 – 2008
 • Lid commissie Algemene Financiële en Economische Aangelegenheden (AFEA), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), 2002 – 2008
 • Lid commissie Planning en Bouw, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), 2005 – 2008
 • Lid Adviesraad Stichting landbouw en Zorg, 2001 – 2008
 • Voorzitter van Museum Evenbeeld, Centrum voor Beeldvorming, 2002 – 2008
 • Voorzitter bestuur Stichting tot Beheer van het Nationaal Museum Verpleging en Verzorging, 1998 – 2002
 • Voorzitter Vereniging Contactorgaan Nederlandse Christelijke Werkgevers in de Zorg (CNCWZ) thans Reliëf, 1993 – 1998
 • Lid algemeen bestuur NCW en VNO-NCW, 1994 – 2000
 • Lid algemeen bestuur CDA Kamerkring Gelderland, 1994 – 1997
 • Lid algemeen bestuur NOVIB, 1990 – 1991

OPLEIDING
London School of Economics and Political Science
1985 – 1986: Foreign and Commonwealth Office Scholar and Award. Post-graduate course ‘Politics of the World Economy’, Master of Science degree (MSc).

Universiteit Leiden
1985:   Juridische bestuurswetenschappen.
1981 – 1985: Juridische bestuurswetenschappen: economische en internationale afstudeerrichting, doctoraal. examen.
1981:  Nederlands recht en Politieke wetenschappen.
1978 – 1981: Kandidaatsexamen Nederlands recht (1980) en kandidaatsexamen Politieke wetenschappen (1981).

WEBSITES
Jean Baptiste Discart

INTERESSES
Financiën, management, huisvesting, internationale betrekkingen, erfgoed, cultuur en zor

Associate Consultant Penta-C Management Consultants in Den Haag
September 2017 – heden. Diverse projecten o.a. voor Lithos Bouw en Ontwikkeling te Amersfoort.

Bestuurssecretaris Stichting woonbedrijf ieder1 in Deventer en Zutphen
december 2021 – januari 2023

Voorzitter commissie Restauratie en Fondsenwerving Domkerk in Utrecht
2017 – heden

Voorzitter bestuur Stichting Behoud Tombe Van Nellesteijn te Leersum in Gemeente Utrechtse Heuvelrug
2019 – heden

Penningmeester bestuur Stichting Tuinhistorisch Genootschap Cascade te Arnhem
2022 – heden

Lid bestuur Stichting De Beeldenaar te Hoorn,
2022 – heden

Voorzitter bestuur Stichting schilder Jean Baptiste Discart (Modena, 1855 – Parijs, 1940) in Den Haag
2020 – heden

Commissaris van de Stichting De Roos-Gesink, te Arnhem,
2015 – heden

Gewestpresident Oost Nederland van de Orde van den Prince
2022 – heden

Voorzitter bestuur LSE (London School of Economics and Political Science) Alumni Association Netherlands (LAAN)
Juni 2014 – oktober 2019

Chief Administrative Officer (CAO) at Association AWEPA in Amsterdam
Januari 2010 – augustus 2017

Lid bestuur  European Partnership For Democracy (EPD) in Brussel
December 2015 – augustus 2017

Adviseur Stichting AWEPA
2010- augustus 2017

Lid van bestuur LSE Alumni Association Netherlands (LAAN)
2011 – 2014

Adviseur/portefeuillehouder rijksmonumentale binnenstadskerken CvK PGU
2004 – 2011

Lid auditcommissie PKN
2008 – 2012

Penningmeester bestuur Stichting Bachkoor Holland
Januari 2010 – juni 2012

Lid Raad van Bestuur Stichting Espria
2008 – 2009 (1 jaar)

Managementfuncties Stichting Philadelphia Zorg
1992 – 2007 (15 jaar)
1997 – 2007: Vice-voorzitter Raad van Bestuur en directeur bedrijfsvoering.
1992 – 1997: Plaatsvervangend algemeen directeur, manager hoofdkantoor en servicecentrum.

Secretaris buitenland Christen Democratisch Appel (CDA)
1989 – 1991 (2 jaar): Secretaris buitenland.
1990 – 1991: Secretaris van de Eduardo Frei-Stichting voor internationale solidariteit voor het CDA.

Beleidsmedewerker Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
1986 – 1989 (3 jaar)
Beleidsmedewerker Bureau Secretaris-Generaal.
Secretaris-coördinator van het Projectbureau Europese zaken.

NEVENFUNCTIES BIJ DIVERSE ORGANISATIES
1990 – 2020 (30 jaar)

 • Lid (secretaris) 2002 – 2004 en voorzitter College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Utrecht 2005 – 2011
 • Lid Raad van Commissarissen Tramis B.V. en penningmeester Stichting Transmissie, 2005 – 2010
 • Vice-voorzitter bestuur Stichting Wilde Ganzen/IKON, 1999 – 2007
 • Secretaris European Association for People with a Mental Handicap (EAPH) thans EASPD, 1998 – 2008
 • Lid bestuur Centrum Indicatiestelling in de Zorg (CIZ) en lid Raad van Toezicht Centrum Indicatiestelling in de Zorg, 2004 – 2008
 • Lid Kamer III Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) en lid commissie Care Nederlandse Zorgautoriteit NZA), 2002 – 2008
 • Lid commissie Algemene Financiële en Economische Aangelegenheden (AFEA), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), 2002 – 2008
 • Lid commissie Planning en Bouw, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), 2005 – 2008
 • Lid Adviesraad Stichting landbouw en Zorg, 2001 – 2008
 • Voorzitter van Museum Evenbeeld, Centrum voor Beeldvorming, 2002 – 2008
 • Voorzitter bestuur Stichting tot Beheer van het Nationaal Museum Verpleging en Verzorging, 1998 – 2002
 • Voorzitter Vereniging Contactorgaan Nederlandse Christelijke Werkgevers in de Zorg (CNCWZ) thans Reliëf, 1993 – 1998
 • Lid algemeen bestuur NCW en VNO-NCW, 1994 – 2000
 • Lid algemeen bestuur CDA Kamerkring Gelderland, 1994 – 1997
 • Lid algemeen bestuur NOVIB, 1990 – 1991

OPLEIDING
London School of Economics and Political Science (LSE)
1985 – 1986: Foreign and Commonwealth Office Scholar and Award. Post-graduate course ‘Politics of the World Economy’, Master of Science degree (MSc).

Universiteit Leiden
1985:   Juridische bestuurswetenschappen.
1981 – 1985: Juridische bestuurswetenschappen: economische en internationale afstudeerrichting, doctoraal. examen.
1981:  Nederlands recht en Politieke wetenschappen.
1978 – 1981: Kandidaatsexamen Nederlands recht (1980) en kandidaatsexamen Politieke wetenschappen (1981).

WEBSITES
Jean Baptiste Discart

INTERESSES
Financiën, management, huisvesting, internationale betrekkingen, erfgoed, cultuur en zorg.