Publicaties 2009

Kerk in de stad, tweewekelijks magazine van de Protestantse Gemeente Utrecht
4 december 2009 – Begroting 2010 PGU: Last van rentedaling;
Voorzichtig beleid met oog op continuïteit

23 oktober 2009 – Grote inspanning gevraagd om inkomsten op peil te houden;
College van Kerkrentmeesters geeft tussenstand

10 juli 2009 – Jaarrekening 2008 sluit met licht overschot (pagina 4)

1 mei 2009 – Met het oog op onderhoud;
Subsidieregeling rijksmonumentale kerken verbeterd. Lobby leidt tot doorbraak

20 februari 2009 – Bruikleenovereenkomst archief PGU ondertekend, door: Wietse Klukhuhn

23 januari 2009 – Kerkbalans, daar geef je voor;
De kerk is het waard om aan bij te dragen.

23 januari 2009 –  Kerkbalans in apart katern.

23 januari 2009 – Gemeente Utrecht blij met boek ‘Levende Monumenten’;
Half miljoen euro voor fonds groot onderhoud, Kerk in de Stad

Jaarverslagen PGU
Jaarrekening 2009

Kerkbeheer
1 maart 2009 – Kredietcrisis en de kerk

Handreiking religieus erfgoed
1 december 2009 – Expositie door de Protestantse Gemeente Utrecht, Newsletter of the Order of Saint Lazarus of Jerusalem (pagina 9)

20 augustus 2009 – Protestantse binnenstadskerken,
rubriek Signalement, Oud Utrecht

Besprekingen en recensies Levende Monumenten
1 juni 2009 – Bespreking Levende Monumenten in rubriek Snuffelen, door: Philip Bosscher, Heemschut

Voorjaar 2009 – Levende Monumenten: springlevend of ten dode opgeschreven? door: Stevien Gardenier, Wijkblad Jacobikerk

6 maart 2009 – Kerken die echt kerk bleven, door: R. Sikkema, Nederlands Dagblad

23 januari 2009 – Gemeente Utrecht blij met boek ‘Levende Monumenten’; Half miljoen euro voor fonds groot onderhoud, door: Peter van der Ros, Kerk in de Stad

Besprekingen en recensies Wielbergen en de familie Brantsen
Ph.M. Bosscher, Gelderse adel en zijn huizen, boekbespreking Wielbergen en de familie Brantsen, Virtus, Jaarboek voor adelsgeschiedenis, 16 / 2009, pagina’s 204 – 207

1 februari 2009 –  Boekbespreking Wielbergen en de familie Brantsen, Monumenten, pagina 41