Boek Prinsengracht 849 Amsterdam

Titel: Prinsengracht 849 Amsterdam (1701 – 2021): huis interieur en tuin. Een huis dat leeft door zijn historie, bewoners en relaties.

Auteur: Theo Kralt (T.P.G. Kralt)

Uitgever:  Stichting Heijmeijer van Heemstede, Amsterdam, 2021

ISBN: 978 90 9034541 3

Vooraankondiging met bijgaande omslag

Theo P.G. Kralt, samenstelling en bewerking, Prinsengracht 849 Amsterdam (1701 – 2021): huis, interieur en tuin. Een huis dat leeft door zijn historie, bewoners en relaties, Uitgave Stichting Heijmeijer van Heemstede, Amsterdam, 2021, ISBN 978 90 9034541 3

Het boek wordt gepresenteerd op 16 september 2021 in het Stadsarchief Amsterdam:

In het afgelopen jaar heb ik gewerkt aan het boek over het huis Prinsengracht 849 Amsterdam. Voor het boek ‘Prinsengracht 849 Amsterdam (1701-2021): huis, interieur en tuin. Een huis dat leeft door zijn historie, bewoners en relaties’ werd het gehele interieur op mijn verzoek en in goed overleg met de eigenaresse professioneel gefotografeerd.

In het boek worden de geschiedenis van het huis en zijn bewoners behandeld. Hierin staat het interieur zoals het was in 2021 centraal en worden enkele voorwerpen zoals de schilderijen van Jan Sluijters (’s-Hertogenbosch, 1881 – Amsterdam, 1957) en de relatie met Heemstede te Houten eruit gelicht. Voor de oudere geschiedenis van het huis werd reeds eerder onderzoek verricht door mevrouw Ineke Heiner-Way dat in het boek opnieuw geredigeerd, geactualiseerd, aangevuld en geannoteerd in overleg met haar en onder haar naam is opgenomen. Voor een korte samenvatting van het boek verwijs ik naar de bijgevoegde omslag. Het boek telt inclusief de in samenwerking met het Stadsarchief Amsterdam opgestelde noten en de literatuuropgave 126 pagina’s en betreft een hardcover-uitgave in full colour.

Op donderdag 16 september 2021 om 16.30 uur werden de eerste twee exemplaren van het nieuwe boek aangeboden aan mevrouw Dorothy Beynes-Heijmeijer van Heemstede en aan drs. Bert de Vries MBA, directeur van het Stadsarchief Amsterdam, in het Stadscafé van het Stadsarchief Amsterdam, Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam. Na afloop werd een drankje en hapje aangeboden. De coronaregels noodzaakten het Stadsarchief een geplaceerde opstelling te moeten maken.

Het boek is verkrijgbaar via het e-mailadres info@boekprinsengracht849.com De prijs bedraagt € 29,95.

Aanbieding boek in het Stadsarchief Amsterdam

In de media

4 November 2021 – Boeksignalering Stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen (SKBL)

15 Oktober 2021 – Boek Ordelid over ruim 300 jaar geschiedenis van Prinsengracht 849 – PrincEzines – Orde van den Prince

28 september 2021 – Nieuwsbrief Amsterdams Stadsarchief

24 september 2021 – Website afd. Utrecht Orde van den Prince

22 september 2021 – Website AIN (Stichting Adel in Nederland)

17 september 2021 – Uitreiking eerste boeken Prinsengracht 849 – Amsterdams Dagblad.

17 september 2021 – Nieuwe publicatie Prinsengracht 849 door Theo Kralt – Stichting Tim Killiam