Ouder

Kerk in de stad, tweewekelijks magazine van de Protestantse Gemeente Utrecht
5 december 2008 – Levende monumenten verschenen;
samenwerking van binnenstadskerken levert uniek boek op

21 november 2008 – Van brochure tot boek:
‘Levende monumenten’ cadeau van de kerk aan de stad

21 november 2008 – Kredietcrisis en de kerk;
Vermogenspositie van de PGU stabiel

10 oktober 2008 – Half miljoen voor onderhoud kerken;
Gedenkboek ‘Levende Monumenten’ in de maak, Kapitaal voor de toekomst;
visie: onderhouden is beter dan restaureren

13 juni 2008 – Naar een intensiever gebruik;
Gebouwenbeleid Protestantse Gemeente Utrecht, Continuïteit en onderhoud;
Gebruik Kerkgebouwen wordt veelzijdiger

11 juli 2008 – PGU houdt vijf mille over; Financiën op orde, Jaarrekening 2007 Protestantse Gemeente goedgekeurd

7 december 2007 – PGU heeft sluitende begroting 2008; Bij goede uitslag nieuwe Actie Kerkbalans

23 november 2007 – Historisch erfgoed is goed onderhoud waard;
Van ‘Brom’ naar ‘Brim’, Nieuwe subsidieregeling nadelig. Lastenstijging Protestantse Gemeente Utrecht dreigt

12 oktober 2007 – Peter van der Ros, Kaartenactie ‘Kerkenkruis’ op herhaling

31 augustus 2007 – Naar een klein steunpunt;
Toekomst Bureau PGU met perspectief van uitstraling, Uitstraling naar kerk en stad; Taken, thema’s en speerpunten ‘nieuw’ dienstencentrum

3 augustus 2007 – PGU in de plus: 1.422 €; Jaarrekening 2006 met positief saldo afgesloten

6 juli 2007 – Janskerk zit goed in haar jas; Exploitatie en gemeenschap als uitdaging

13 april 2007 – Onderhoudsfonds kerken laat nog groot tekort zien. Beleid gebouwen krijgt fundering; Aanvulling en versterking onderhoudsfonds

16 maart 2007 – Peter van der Ros, Aantal toezeggingen groeit weer; Kerkbalans lijkt dip uit 2005 te hebben overwonnen

5 januari 2007 – Kerkbalans: € 1,1 miljoen nodig; Tientallen vrijwilligers in Utrecht op pad

8 december 2006 – Vitale basis voor kerkenwerk; Inkomsten en uitgaven in balans, Voortdurend streven naar evenwicht; Protestantse gemeente Utrecht stelt begroting 2007 vast

27 oktober 2006 – Wenskaarten voor onderhoudskas. Het Utrechts kerkenkruis

15 september 2006 – Dienstencentrum doorgelicht

9 juni 2006 – Tevredenheid over kerkkas 2005, Gemiddelde bijdrage per gemeentelid stijgt opnieuw

26 mei 2006 – Streven: 1 miljoen in ‘onderhoudskas’;
Kerkrentmeesters verbeteren informatievoorziening gebouwenbeleid

3 februari 2006 – Lage rente nadelig voor kerk;
Sluitende begroting Protestantse Gemeente Utrecht, Stabiliteit en continuïteit;
Dit jaar geen ingrijpende bezuinigingsmaatregelen

7 januari 2006 – Peter van de Ros, Een kerk is heel wat waard;
Deze maand weer actie kerkbalans

7  januari 2006 –  Fred Faber, Wilhelminakerk nu ‘multifunctioneel steunpunt’’

9 december 2005 – Stad doet extra duit in de kerkzak;
Kwart miljoen voor onderhoudsfonds

11 november 2005 – Gezamenlijke verantwoordelijkheid;
Uitgaven Protestantse Gemeente Utrecht weer in balans,

11 november 2005 – Naar een nieuwe balans; Kerkrentmeesters en hun ‘bedrijfsmatig beheer

10 juni 2005 – Peter van der Ros, Kerkbalans 2005 baart zorgen;
Voor het eerst forse daling toezeggingen en giften

18 februari 2005 – Redactie Kerk in de Stad, Nadagen Triumfatorkerk; Mogelijk Diaconaal steunpunt Kanaleneiland

4 februari 2005 – Redactie Kerk in de Stad, Naar een zorgvuldig beheer; Beleidsnotitie Kerkrentmeesters veroorzaakt spanningen

21 januari 2005 – Redactie Kerk in de Stad, Stefanus toch afstoten? Kerkrentmeesters deinzen terug voor hoge kosten

Kerkbeheer
1 januari 2008 – Bij goede actie Kerkbalans heeft Utrecht sluitende begroting

1 oktober 2007 – Onderhoud van vijf rijksmonumentale binnenstadskerken in Utrecht

1 september 2006 – Tevredenheid over Kerkbalans 2005 bij protestantse gemeente Utrecht; Gemiddelde bijdrage per lid stijgt opnieuw

Handreiking religieus erfgoed
1 november 2008 – Onderhouden is beter dan restaureren, dr. Arie de groot en drs. Brigitte Linskens in gesprek met drs. Theo Kralt, voorzitter van het CvK van de PGU, Handreiking religieus erfgoed voor burgerlijke en kerkelijke gemeenten; van kerkelijk gebruik tot herbestemming

Levende Monumenten
2008 – BOEK: Levende monumenten; Geschiedenis, Instandhouding en hedendaags gebruik van Utrechtse Binnenstadskerken, Auteur: Theo Kralt / Wietse Klukhuhn / Peter van der Ros, Uitgever: Protestanse Gemeente Utrecht / Van der Ros Communicatie, ISBN: 9789081284936

Besprekingen en recensies Levende monumenten
13 december 2008 – Levende monumenten, Nieuwsbrief Orde van Sint Lazarus van Jeruzalem

5 december 2008 – Levende monumenten verschenen; samenwerking van binnenstadskerken levert uniek boek op; Van brochure tot boek: ‘Levende monumenten’

1 december 2007 – Het onderhoud van de Domkerk in Utrecht: planning, regelingen en uitdagingen

Bericht van de Stichting Vrienden van de Domkerk
16 oktober 2007 – Het onderhoud van de Domkerk: planning, regelingen en uitdagingen. De optiek van een kerkbestuurder

Publicaties in ‘Trouw’
18 september 2007 – Kerk heeft best wel kansen in de grote stad

Publicaties in ‘Nieuwskrant Landbouw & Zorg’
2 november 2005 – Ontwikkelingen in wet- en regelgeving voor de zorg

Wielbergen en de familie Brantsen
2008 – BOEK: Wielbergen en de familie Brantsen; Geschiedenis van de familie Brantsen en het huis Wielbergen te Angerlo, Auteur: T.P.G. (Theo) Kralt  eindred, Uitgeverij Waanders B.V., Gebonden – oktober 2008, ISBN: 9789040085451

Besprekingen en recensies Wielbergen en de familie Brantsen
1 december 2008 – Boekbespreking Wielbergen en de familie Brantsen, Kasteelkatern,  pagina 11

1 november 2008 – Boekbespreking Lotgevallen van een landgoed, Nieuwsbrief Gelders Archief

Najaarscatalogus Waanders Uitgevers, Wielbergen, De geschiedenis van de familie Brantsen en het landgoed en historisch landhuis Wielbergen in Angerlo, pagina 46

16 augustus 2008 –  Omschrijving en recensie van Bruna, Wielbergen en de familie Brantsen , geschiedenis van de familie Brantsen en het huis Wielbergen te Angerlo

P.W. van Wissing, Boekbespreking Wielbergen en de familie Brantsen, AdG, Arnhems Historisch Tijdschrift van het Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur, 2008/4, pagina’s 158 – 159

Artikelen over herstel Wielbergen
4 juni 2008 – B. Winters, Foto’s tonen leven op Wielbergen, De Gelderlander / Liemers

15 augustus 2007 – B. Winters, Fascinatie prikkelt tot herstel van landgoed, De Gelderlander / Liemers

1 augustus 2007 – Theo Kralt, Wielbergen terug in samenleving. Modern wonen en werken op historisch landgoed te Angerlo, Heemschut