Penningenserie Restauratie Domkerk 2017 – 2022

De voltooiing van de Restauratie 2017 – 2022 was de aanleiding voor het bestuur van de Domkerk en de Stichting Vrienden van de Domkerk om een penningopdracht te geven aan kunstenares Da van Daalen (Amsterdam, 1956). Het resulteerde in een penningserie met als onderwerp de geschiedenis van de Domkerk. De vijf penningen hebben een vernieuwende en kleurrijke vormgeving. In november 2022 wordt een set tijdens een bijeenkomst over de afsluiting van de Restauratie overhandigd aan de burgemeester van Utrecht. In de volgende nummers van de Handreiking Domkerk en het Bericht van de Stichting Vrienden van de Domkerk verschijnt een artikel hierover, maar u kunt de penningen nu al bekijken én bestellen (vòòr 20 september 2022) bij de Domkerk: zie hiervoor www.domkerk.nl. Het bestelformulier kan gemaild worden naar: penningenrestauratie@domkerk.nl

De eenmalige kosten voor het ontwerpen en de productie van de prototypen werden mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Ridderschap van Utrecht en de Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven.

In de media