Kerk in de stad

Tweewekelijks magazine van de Protestantse Gemeente Utrecht

2018
1 oktober 2018 – Rijk draagt 2,1 miljoen euro bij aan restauratie Domkerk 

1 juni 2018 – Domkerk blijft in de steigers

2017
1 november 2017 – Afsluiting actie Draag de Dom

1 november 2017 – Restauratie Domkerk begonnen

1 augustus 2017 – Gemeente draagt anderhalve ton bij aan restauratiefonds Domkerk

3 juli 2017 – Publieksactie Draag de Dom’ levert € 81.386 op

3 juni 2017 – Publiek geeft gul voor restauratie Domkerk 2017-2022

2 maart 2017 – Publiek betaalt mee aan restauratie Domkerk

2016

1 oktober 2016 –  Rijkssubsidie voor onderhoud Domkerk 2017-2022 toegekend (pagina 16)

1 augustus 2016 – Domkerk dertig jaar na restauratie

2011
27 mei 2011 – Klein overschot op jaarrekening PGU 2010; Advies: splits fusiegemeenten

13 mei 2011 –  Genoeg geld in kas voor grondige verbouwing; Jacobikerk krijgt opknapbeurt

7 januari 2011 – Statenbijbels stralen weer; Utrechtse kanselboeken leggen stuk geschiedenis bloot

2010
10 december 2010 – Sluitende begroting 2011 Protestantse Gemeente Utrecht, Evenwichtige uitdagingen

6 augustus 2010 – Onderhoud van kerkgebouwen;
Uitdaging in komende jaren

9 juli 2010 – Restaurateurs aan de slag met Hess-kabinetorgel;
Genoeg in kas voor herstel klinkend monument

11 juni 2010 – Vermogen PGU gegroeid;
Kerkenraad stelt jaarrekening 2009 vast

8 januari 2010 – Kerkschatten. Spanning in het protestantse interieur;
Kostbare bijdrage PGU aan symposium Geertekerk

2009
4 december 2009 – Begroting 2010 PGU: Last van rentedaling;
Voorzichtig beleid met oog op continuïteit

23 oktober 2009 – Grote inspanning gevraagd om inkomsten op peil te houden;
College van Kerkrentmeesters geeft tussenstand

10 juli 2009 – Jaarrekening 2008 sluit met licht overschot (pagina 4)

1 mei 2009 – Met het oog op onderhoud;
Subsidieregeling rijksmonumentale kerken verbeterd. Lobby leidt tot doorbraak

20 februari 2009 – Bruikleenovereenkomst archief PGU ondertekend, door: Wietse Klukhuhn

23 januari 2009 – Kerkbalans, daar geef je voor;
De kerk is het waard om aan bij te dragen.

23 januari 2009 –  Kerkbalans in apart katern.

23 januari 2009 – Gemeente Utrecht blij met boek ‘Levende Monumenten’;
Half miljoen euro voor fonds groot onderhoud, Kerk in de Stad

2008
5 december 2008 – Levende monumenten verschenen;
samenwerking van binnenstadskerken levert uniek boek op,

5 december 2008 – € 3,6 miljoen voor de kerk;
PGU-begroting vastgesteld

21 november 2008 – Van brochure tot boek:
‘Levende monumenten’ cadeau van de kerk aan de stad

21 november 2008 – Kredietcrisis en de kerk;
Vermogenspositie van de PGU stabiel

10 oktober 2008 – Half miljoen voor onderhoud kerken;
Gedenkboek ‘Levende Monumenten’ in de maak, Kapitaal voor de toekomst;
visie: onderhouden is beter dan restaureren

13 juni 2008 – Naar een intensiever gebruik;
Gebouwenbeleid Protestantse Gemeente Utrecht, Continuïteit en onderhoud;
Gebruik Kerkgebouwen wordt veelzijdiger

11 juli 2008 – PGU houdt vijf mille over; Financiën op orde, Jaarrekening 2007 Protestantse Gemeente goedgekeurd

2007
7 december 2007 – PGU heeft sluitende begroting 2008;
Bij goede uitslag nieuwe Actie Kerkbalans

23 november 2007 – Historisch erfgoed is goed onderhoud waard;
Van ‘Brom’ naar ‘Brim’, Nieuwe subsidieregeling nadelig. Lastenstijging Protestantse Gemeente Utrecht dreigt

12 oktober 2007 – Peter van der Ros, Kaartenactie ‘Kerkenkruis’ op herhaling

31 augustus 2007 – Naar een klein steunpunt;
Toekomst Bureau PGU met perspectief van uitstraling, Uitstraling naar kerk en stad; Taken, thema’s en speerpunten ‘nieuw’ dienstencentrum

3 augustus 2007 – PGU in de plus: 1.422 €; Jaarrekening 2006 met positief saldo afgesloten

6 juli 2007 – Janskerk zit goed in haar jas; Exploitatie en gemeenschap als uitdaging

13 april 2007 – Onderhoudsfonds kerken laat nog groot tekort zien. Beleid gebouwen krijgt fundering; Aanvulling en versterking onderhoudsfonds

16 maart 2007 – Peter van der Ros, Aantal toezeggingen groeit weer; Kerkbalans lijkt dip uit 2005 te hebben overwonnen

5 januari 2007 – Kerkbalans: € 1,1 miljoen nodig; Tientallen vrijwilligers in Utrecht op pad

2006
8 december 2006 – Vitale basis voor kerkenwerk; Inkomsten en uitgaven in balans, Voortdurend streven naar evenwicht; Protestantse gemeente Utrecht stelt begroting 2007 vast

27 oktober 2006 – Wenskaarten voor onderhoudskas. Het Utrechts kerkenkruis

15 september 2006 – Dienstencentrum doorgelicht

9 juni 2006 – Tevredenheid over kerkkas 2005, Gemiddelde bijdrage per gemeentelid stijgt opnieuw

26 mei 2006 – Streven: 1 miljoen in ‘onderhoudskas’;
Kerkrentmeesters verbeteren informatievoorziening gebouwenbeleid

3 februari 2006 – Lage rente nadelig voor kerk;
Sluitende begroting Protestantse Gemeente Utrecht, Stabiliteit en continuïteit;
Dit jaar geen ingrijpende bezuinigingsmaatregelen

7 januari 2006 – Peter van de Ros, Een kerk is heel wat waard;
Deze maand weer actie kerkbalans

7  januari 2006 –  Fred Faber, Wilhelminakerk nu ‘multifunctioneel steunpunt’’

2005
9 december 2005 – Stad doet extra duit in de kerkzak;
Kwart miljoen voor onderhoudsfonds

11 november 2005 – Gezamenlijke verantwoordelijkheid;
Uitgaven Protestantse Gemeente Utrecht weer in balans

11 november 2005 – Naar een nieuwe balans; Kerkrentmeesters en hun ‘bedrijfsmatig beheer

10 juni 2005 – Peter van der Ros, Kerkbalans 2005 baart zorgen;
Voor het eerst forse daling toezeggingen en giften

18 februari 2005 – Redactie Kerk in de Stad, Nadagen Triumfatorkerk; Mogelijk Diaconaal steunpunt Kanaleneiland

4 februari 2005 – Redactie Kerk in de Stad, Naar een zorgvuldig beheer; Beleidsnotitie Kerkrentmeesters veroorzaakt spanningen

21 januari 2005 – Redactie Kerk in de Stad, Stefanus toch afstoten? Kerkrentmeesters deinzen terug voor hoge kosten