Theo Kralt: ‘Publieksactie Draag de Dom’ levert € 81.386 op’

De publieksactie ‘Draag de Dom’ ter versterking van het restauratiefonds, uitgevoerd in april en mei, heeft ruim tachtig mille opgeleverd.  Bij de afsluiting op 31 mei hadden 333 donateurs € 81.366 behaald. Dat is exact 101 procent van de doelstelling.

In de voorbereidingen van deze geslaagde crowdfunding bleek de Rabobank Utrecht bereid deze actie mede te ondersteunen. Voor de actie werd een overeenkomst tussen de Domkerk en de Protestantse Gemeente Utrecht gesloten met de crowdfundingsorganisatie Crowd About Now. Mevrouw Vera Diepeveen werd als campagneleider aangesteld.

Op de speciaal voor de publieksactie ontworpen website werd een filmpje gemaakt. Vanuit de Domkerk werd de gevormde kernwerkgroep bestaande uit de heren Bert Holsappel (penningmeester Domkerk), Frans Ritmeester (directeur Bureau PGU) en ondergetekende, aangevuld met de heren Jochem Hoogenboom en Marco van der Werf die samen met de campagneleider de externe communicatie en de sociale media voor hun rekening namen. Intern werd periodiek overleg gevoerd met alle betrokkenen zoals het moderamen van de kerkenraad van de Domkerk, vertegenwoordigers van de Stichting Vrienden van de Domkerk, de Stichting Zaterdagmiddagmuziek en de vrijwilligers in de Domkerk.

Voorafgaande aan de kerkdiensten in de Domkerk werd informatie gegeven over de actie die ook bij de mededelingen in de liturgie werden opgenomen.

Affiches

Voor de acties werden een tweetal affiches gedrukt die ruim verspreid werden en die voor heel veel ramen in Utrecht te zien waren en mede hebben bijgedragen aan de bekendheid van de actie. Per groeps-whatsapp werden bij circa honderdvijftig Domkerkrelaties in één keer de ramen getoond waarachter de affiches waren opgehangen; dit om anderen te stimuleren hetzelfde te doen. De actie heeft zowel binnen de Utrechtse media als daarbuiten veel aandacht voor de Domkerk gegenereerd.

De actie was in de eerste plaats gericht op degenen in Utrecht en daarbuiten die de Domkerk als een van de belangrijkste cultuurhistorische gebouwen van de stad zouden willen ondersteunen. Veel aandacht is door de campagneleider besteed aan de zichtbaarheid van de actie in de pers en voor het benoemen van tal van wederprestaties zoals kalenders, ansichtkaarten, boeken en rondleidingen. Een van de hoogtepunten was het Abseilen vanaf het dank van de Domkerk vanaf 40 meter hoogte op 23 mei. De actie werd ondersteund door onder andere giften van de volgende bedrijven en fondsen: ASR, Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven, Gen X, Rabobank Utrecht en Pauropus. Na de afsluiting van de actie is er mede door het artikel in het zomernummer van Rabobank Dichterbij over de restauratie Domkerk een doorloop geweest met diverse giften ter grootte van circa tienduizend euro.
Theo Kralt is voorzitter van de Commissie Fondsenwerving Restauratie Domkerk 2017-2022.

>> Download het artikel in PDF.

%d bloggers liken dit: